Jdi na obsah Jdi na menu
 


Info ze schůzky s rodiči

28. 1. 2019

Vážení rodiče,

pro vás, kteří jste se nemohli zúčastnit schůzky dne 24.. 1. 2019, nabízím stručný náhled toho, co bylo projednáno:

 • Poděkování rodičům za sponzorské dary – kapesníky, hračky, papíry na kreslení, psací a kreslící potřeby.
 • Ohlédnutí za tím, co se v prvním pololetí v naší MŠ událo – divadla, kulturní vystoupení dětí,  mikulášská nadílka, vánoční setkání v MŠ, inspekční kontrola ČŠI
 • Seznámení s průběhem a s výsledkem kontroly vykonané na naší mateřské škole  českou školní inspekcí v měsíci říjnu 2018 - inspekční zprávu si můžete prostudovat na těchto webových stránkách v samostatném odkazu. ČŠI vyjádřila k činnosti naší školy jedinou připomínku, označenou, bohužel, jako slabou stránku naší školy. Jedná se o svážení dětí obecním autem, kdy dochází, podle konstatování ČŠI, k nedostatečné denní komunikaci mezi školou a rodiči těchto dětí. Dovolujeme si podotknout, že svoz dětí obecním autem je čistě v kompetenci zřizovatele a rodičů dětí, takže mateřská škola není iniciátorem této služby.  Ale jinak inspekční zpráva pro naši mateřskou školu vyzněla velmi kladně a je v podstatě oceněním naší společné práce!smiley
 • Seznámení se záměrem další etapy rekonstrukce školní zahrady – v době letních prázdnin bude instalován nový herní prvek - věž se skluzavkou, financovaný zřizovatelem (děkujeme).
 • Organizační záležitosti – včas a řádně omlouvat nepřítomnost dětí – odkaz na školní řád a výzva k jeho prostudování. Rodiče dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání omlouvají nepřítomnost dítěte písemně prostřednictvím emailu msunesov.info@seznam.cz
 • V průběhu jarních měsíců pojedeme na pohádkové představení do divadla Alfa.
 • Zápis do naší mateřské školy na školní rok 2019/20 se uskuteční ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 14:00 hodin. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v obci Úněšov a jejích spádových obcí a děti od tří let věku
 • Naše mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena první týden v červenci a poté celý srpen. Nově zahájíme provoz v pondělí, 2. září, kdy začíná nový školní rok.
 • V měsíci březnu vystoupí naše děti na žádost paní starostky v kulturním domě v Číhané.
 • V naší mateřské škole se pak sejdeme v květnu ke společné oslavě Dne matek. Termín si ještě včas upřesníme.
 • Do naší mateřské školy si pozveme místní seniory. Připravíme pro ně exkurzi po mateřské škole, kulturní program se společným tvořením a drobné pohoštění.
 • Rodiče dětí ze třídy Soviček žádáme o obstarání "penálu" a cvičebního úboru.
 • Posílení zaměstnaneckého personálu - na škole pracují dva asistenti pedagoga, nově doplnila počet našich zaměstnanců zkušená v oboru, paní Petra Vránová z Města Touškov.  Přejeme jí hodně zdaru a ať se jí u nás ve školce U Šnečka líbí!smiley

Děkujeme rodičům za spolupráci, na další se těšíme a přejeme hezké, ještě zimní dny.

Zapsala: Ivana Kalistovásmiley