Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z první společné schůzky s rodiči

9. 9. 2018

Vážení rodiče,

nabízím stručný přehled projednaných bodů na první společné schůzce dne 6. 9. 2018.

 • Představení personálu - do naší mateřské školy se vrátila po delší nemoci paní učitelka Blanka Bílá, která bude s vašimi dětmi a s paní učitelkou Veronikou Bílou "hospodařit" ve třídě Světlušek. Přeji pevné zdraví! Jinak je vše tak, jak v minulém školním roce.
 • Organizace a provoz MŠ - odkaz na řády MŠ zveřejněné na těchto webových stránkách a na informativní nástěnce v šatnách obou tříd.
 • Školní řád - upravuje organizaci, provoz (režimové požadavky, rozdělení dětí do tříd), řízení, povinnosti a práva všech zainteresovaných - dětí rodičů, zaměstnanců a zejména podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (např. předávání a přebírání dětí, kdo, kdy za děti zodpovídá, omlouvání dětí apod., děti je nutné vyzvedávat ze tak, aby škola mohla být v 16:00 uzamčena). Rodiče jsou povinni seznámit se se školním řádem a dodržovat jej. Školní řád je k dispozici na webových stránkách a v šatnách tříd. Přítomní rodiče svým podpisem potvrdili znalost obsahu školního řádu, pověření k přebírání dětí ("autíčkáři") a též souhlas ke zpracování osobních údajů dětí. Vy, kteří jste se schůzky nezúčastnili, dostavte se do mateřské školy tak, aby jste doplnili i vaše podpisy!
 • Školní vzdělávací program - stanovuje podmínky a obsah vzdělávání. Jeho název vystihuje podstatu našeho vzdělávacího úsilí, totiž rozvíjet děti prostřednictvím pohádky, příběhu a písničky. K dispozici je zveřejněn na těchto webových stránkách v samostatném odkazu.
 • Platby v naší MŠ - částky za školné a obědy zůstávají stejné jako v předchozím školním roce. Informace poskytne paní hospodářka - školné 300 Kč za stávající měsíc, stravné dle čerpání za předchozí měsíc. Vybíráme 500 Kč /dítě na kulturní akce (např. divadla v MŠ). Peníze je nutné předat paní učitelce Veronice osobně, neposílejte peníze po dětech ani po řidičích školkového autíčka. 
 • Doplňkové aktivity pro nejstarší předškoláky - od konce října se každé úterý ve skupině nejstarších předškoláků v odpoledních hodinách uskuteční "Hudebníček" střídaný "Výtvarníčkem" .
 • Nejstarší děti - děti ze třídy Soviček si donesou svůj hrníček nebo kelímek na pitný režim a hřeben, připomenutí "zákazu" nošení do MŠ tvrdých bonbónů a hraček vyjma vyhlášeného "Hračkového dne" - viz. Školní řád.
 • Děti ze třídy Světlušek se nepřevlékají při odpoledním odpočinku do pyžámek, nezapomínejte však řádně označit všechny věci vašich dětí (oblečení, náhradní oblečení, bačkorky, lůžkoviny, hřebeny) - podpisem, popřípadě obrázkem přidělené značky.
 • Pedikulóza a jiné nemoci - v případě výskytu vší u dítěte je možné vystavení pediatrem OČR tak, aby se děti vracely do kolektivu zcela odvšivené.
 • První fotografování dětí profesionálním fotografem se uskuteční na konci října a tentokrát jsme vybrali podzimní motiv. 
 • Také letos plánujeme na polovinu prosince setkání se v mateřské škole, abychom se společně těšili na Ježíška. Letos však vynecháme "vyrábění" a jen tak posedíme při čaji a kávě, ochutnáme cukroví a potěšíme se představením našich dětí.
 • Přerušení provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin plánujeme od 27. 12.  2017 do 2. 1. 2018 (včetně - jako základní školy). Nový rok zahájíme 3. 1. 2018.
 • Předběžně jsme projednali ve vzájemné shodě i termín uzavření mateřské školy o letních prázdninách. Přerušíme provoz hned na začátku prázdnin - hned první týden v červenci a poté celý srpen (pět týdnů).
 • Poděkování za drobný sponzoring rodičů, žádost o průběžnou donášku kapesníků, vlhčených ubrousků a výtvarného materiálu.
 • Všem rodičům, kteří se schůzky zúčastnili i těm, kteří se omluvili za neúčast děkuji a těším se na další spolupráci.

Co na schůzce nezaznělo:

 • Paní učitelka Veronika Bílá úspěšně složila přijímací zkoušky na vysokou školu a v říjnu tak zahájí kombinované studium na ZČU v Plzni, pedagogické fakultě, obor učitelství pro mateřské školy. Gratulujeme!
 • Nabídka konzultačních hodin pro rodiče - vyhlášení dvou termínů na konec listopadu (bude ještě upřesněno). Rodiče se mohou seznámit s portfoliem svého dítěte.
 • A možná to nejdůležitější nakonec - NEZAPOMÍNEJTE na logopedickou péči pro vaše děti! S nápravou či výukou správné výslovnosti je potřeba začít včas! Rády poradíme a poskytneme základní informacesmiley.

Přeji hezké dny, za mateřskou školu Ivana Kalistová .smiley