Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z rodičovské schůzky

12. 2. 2018

Vážení rodiče,

pro ty, kteří se nemohli zúčastnit schůzky dne 30. 1. 2018, nabízím stručný náhled toho, co bylo projednáno:

 • Poděkování rodičům za sponzorské dary – kapesníky, hračky, papíry na kreslení, psací a kreslící potřeby.

 • Ohlédnutí za tím, co se v prvním pololetí v naší MŠ událo – divadla, kulturní vystoupení dětí, návštěva dentální hygienistky, mikulášská nadílka, vánoční setkání v MŠ, kouzelník v MŠ apod.

 • Odkaz na ŠVP – vzdělávání zaměřené na vztahy – osobnostní a sociální rozvoj dětí.

 • Seznámení se záměrem další etapy rekonstrukce školní zahrady – podání žádosti o dotaci z Fondu životního prostředí – uvidíme, zda uspějeme.

 • Organizační záležitosti – včas a řádně omlouvat nepřítomnost dětí – odkaz na školní řád, rodiče dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání omlouvají písemně prostřednictvím emailu msunesov.info@seznam.cz.

 • Podána informace o problémové komunikaci s rodiči – cizinci dítěte s OMJ.

 • V měsíci březnu pojedeme na pohádkové představení do divadla Alfa.

 • Zápis do naší mateřské školy na školní rok 2018/19 se uskuteční ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 14:00 hodin. Kapacita naší školy je stanovena na 42 dětí, přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v obci Úněšov a jejích spádových obcí a děti od tří let věku.

 • Způsob oznamování částky stravného – prostřednictvím emailu nebo osobně v MŠ u vedoucí ŠJ.

 • Naše mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena první týden v červenci a poté celý srpen. Nově zahájíme provoz 3. září, kdy začíná nový školní rok.

 • V pátek 9. 3. 2018 vystoupí naše děti již tradičně v kulturním domě v Číhané na oslavě svátku žen. Byli jsme požádáni paní starostkou o krátký kulturní program. Počítáme s účastí zejména starších dětí.

 • V naší mateřské škole se pak sejdeme v květnu ke společné oslavě Dne matek. Termín si ještě včas upřesníme.

 • Do naší mateřské školy si pozveme místní seniory. Připravíme pro ně exkurzi po mateřské škole, kulturní program se společným tvořením a drobné pohoštění.

 • Na školní výlet pojedou jen ty děti, které půjdou v září do základní školy.

 • Na nástěnce v šatnách obou tříd jsou k dispozici (k přečtení) plány činností pro děti na určitý týden. Rodiče tak získávají přehled o tom, co se děti učí, jaké dovednosti si osvojují a jaké schopnosti si rozvíjejí. 

 • Rodiče dětí ze třídy Soviček žádáme o obstarání "penálu" a cvičebního úboru. 

Děkujeme rodičům za spolupráci, na další se těšíme a přejeme hezké, ještě zimní dny.

Zapsala: Ivana Kalistovásmiley