Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůzky s rodiči ze dne 13. 9. 2017

17. 9. 2017

Vážení rodiče,

nabízím stručný přehled projednaných bodů na schůzce dne 13. 9. 2017.

 • Představení personálu - do naší mateřské školy nastoupila nová kvalifikovaná paní učitelka Blanka Bílá, která bude s vašimi dětmi a s paní učitelkou Veronikou Bílou "hospodařit" ve třídě Světlušek a která, jak věříme a doufáme, s námi zůstane i  v dalších letech!smiley Paní učitelka Blanka je zkušená pedagožka, což se projevilo hned v prvních dnech pobývání mezi našimi dětmi. Je vstřícná, empatická, milá, důsledná, akční a zkrátka - ví, jak na to! Na místo nové hospodářky školy nastoupila za paní Maškovou paní Alena Grosserová z Bezvěrova, která bude vykonávat  zároveň pozici školního asistenta.
 • Organizace a provoz MŠ - odkaz na řády MŠ zveřejněné na těchto webových stránkách a na informativní nástěnce v šatnách obou tříd.
 • Školní řád - upravuje organizaci, provoz (režimové požadavky, rozdělení dětí do tříd), řízení, povinnosti a práva všech zainteresovaných - dětí rodičů, zaměstnanců a zejména podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (např. předávání a přebírání dětí, kdo, kdy za děti zodpovídá, omlouvání dětí apod., děti je nutné vyzvedávat ze tak, aby škola mohla být v 16:00 uzamčena). Rodiče jsou povinni seznámit se se školním řádem a dodržovat jej. Školní řád je k dispozici na webových stránkách a v šatnách tříd. Přítomní rodiče svým podpisem potvrdili znalost obsahu školního řádu a též souhlas k fotografování dětí pro účely prezentace mateřské školy.
 • Školní vzdělávací program - stanovuje podmínky a obsah vzdělávání. Jeho název vystihuje podstatu našeho vzdělávacího úsilí, totiž rozvíjet děti prostřednictvím pohádky, příběhu a písničky.
 • Platby v naší MŠ - částky za školné a obědy zůstávají stejné jako v předchozím školní roce. Vybíráme 500 Kč /dítě na kulturní akce (např. divadla v MŠ). Peníze je nutné předat paní učitelce Veronice osobně, neposílejte peníze po dětech ani po řidičích školkového autíčka. Hned v říjnu se uskuteční ve školce výukový program s dentální hygienistkou na téma "Jak správně pečovat o zuby". V listopadu pak máme objednané dvě divadélka, termíny ještě upřesníme.
 • Doplňkové aktivity pro nejstarší předškoláky - od konce října se každé úterý ve skupině nejstarších předškoláků v odpoledních hodinách uskuteční "Hudebníček" střídaný "Výtvarníčkem" .
 • Nabídka konzultačních hodin pro rodiče - vyhlášení dvou termínů na konec listopadu (bude ještě upřesněno). Rodiče se mohou seznámit s portfoliem svého dítěte.
 • Nejstarší děti - děti ze třídy Soviček si donesou svůj hrníček nebo kelímek na pitný režim a hřeben, připomenutí "zákazu" nošení do MŠ tvrdých bonbónů a hraček vyjma vyhlášeného "Hračkového dne" - viz. Školní řád.
 • Děti ze třídy Světlušek se nepřevlékají při odpoledním odpočinku do pyžámek, nezapomínejte však řádně označit všechny věci vašich dětí (oblečení, náhradní oblečení, bačkorky, lůžkoviny, hřebeny) - podpisem, popřípadě obrázkem přidělené značky.
 • Pedikulóza a jiné nemoci - v případě výskytu vší u dítěte je možné vystavení pediatrem OČR tak, aby se děti vracely do kolektivu zcela odvšivené.
 • První fotografování dětí profesionálním fotografem se uskuteční na 5. října a tentokrát jsme vybrali podzimní motiv. 
 • Také letos plánujeme na polovinu prosince setkání se v mateřské škole, abychom se společně těšili na Ježíška. Letos však vynecháme "vyrábění" a jen tak posedíme při čaji a kávě, ochutnáme cukroví a potěšíme se představením našich dětí.
 • Přerušení provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin plánujeme od 27. 12.  2017 do 2. 1. 2018 (včetně - jako základní školy).
 • Předběžně jsme projednali ve vzájemné shodě i termín uzavření mateřské školy o letních prázdninách. Na rozdíl od předchozích let, pravděpodobně přerušíme provoz hned na začátku prázdnin - od 2. 7. do 4. 7. (tři dny) a potom celý srpen, včetně dvou dní v červenci - od 30. 7. do 31. 8. 2018 (pět týdnů).
 • Poděkování za drobný sponzoring rodičů, žádost o průběžnou donášku kapesníků, vlhčených ubrousků a výtvarného materiálu.
 • Všem rodičům, kteří se schůzky zúčastnili i těm, kteří se omluvili za neúčast děkuji a těším se na další spolupráci.

Co na schůzce nezaznělo - Paní učitelka Veronika Bílá úspěšně zakončila v květnu 2017 složením maturitní zkoušky studium na Střední pedagogické škole v Berouně,  obor učitelství pro mateřské školy, a stala se tak "plnoplatně" kvalifikovanou učitelkou. Gratulujeme!

Přeji hezké dny, za mateřskou školu Ivana Kalistová .smiley